Kapituła Nagrody Świętego Marcina II Edycji wręczyła nagrody za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich następującym laureatom:

  1. Wielce Szanownemu Panu Wojciechowi Bosakowi za wyjątkowe zasługi w dziedzinie promocji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich, a w szczególności: za niezrównaną, popartą wieloletnimi studiami wiedzę teoretyczną i empiryczną oraz za niezwykły dar i ciężką, bezinteresowną pracę dzielenia się tą wiedzą w ramach wielu pionierskich i wzorcowych inicjatyw edukacyjnych.
  2. Wielce Szanownemu Panu redaktorowi Mariuszowi Kapczyńskiemu za wyjątkowe zasługi w dziedzinie promocji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich, a w szczególności: za pierwszorzędne pod względem merytorycznym, a zarazem zanurzone w ludycznym duchu, uwieńczone licznymi sukcesami wysiłki na rzecz popularyzacji winiarskich tradycji Polski, a także krajów i regionów związanych z nią silnymi winiarskimi więzami.