Kapituła Nagrody Świętego Marcina I Edycji wręczyła nagrody za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich następującym laureatom:

  1. Wielce Szanownemu Panu doktorowi Michałowi Wojtkiewiczowi, posłowi na Sejm VIII kadencji - za docenienie potencjału polskiego winiarstwa, a także za głębokie zrozumienie oraz wsparcie starań i ambicji polskich winiarzy w dążeniu do przyjęcia przyjaznych rozwiązań legislacyjnych. 

    IMGL9319_m

  1. Wielce Szanownemu Panu redaktorowi Maciejowi Nowickiemu - za niestrudzone, wieloletnie wysiłki na rzecz budowy świadomości oraz popularyzacji polskiego wina wśród szerokich rzesz konsumentów na łamach mediów tradycyjnych oraz elektronicznych.IMGL9347_m
  1. Wielce Szanownemu Panu doktorowi Jackowi Szklarkowi, Prezesowi Slow Food Polska za wieloletnie, uwieńczone spektakularnymi sukcesami, przeprowadzone w najlepszym duchu Slow Food wysiłki na rzecz przywrócenia do łask polskich konsumentów gęsiny oraz młodego wina.IMGL9290_m